You are currently viewing Kärlekskraftens expansion

Kärlekskraftens expansion

När allt är nytt är inget längre givet. Vi kan inte se på livet från samma plats och på samma sätt som vi gjort med vårt gamla jag. Befrielsen är enorm när vi ser att allt har släppt om höll oss i vårt första fängelse som vi skapade som barn. Sökandet är slut. När så det nya sakta tar plats, kanske efter en tid av förvirring och frustration vet vi att denna förvirring och frustration tillhör det gamla. När vi så stannar i den totala nakenhet som i stället öppnar sig ser vi allt, ja allt fullkomligt annorlunda. Vi separerar och släpper allt gammalt både det som hindrade oss och det som stödde oss på vår väg. Vi behöver släppa allt, det finns ingen annan väg om vi vill öppna för en nu version av den vi är. Vi dör och återföds i samma ögonblick. Sakta lär vi oss att gå på ett nytt sätt när allt är nytt. Första gången detta sker är svårast för oss då vi kämpar för att hålla kvar allt som gav oss trygghet även om det inte är bra för oss. Ett bevis på detta är att vi argumenterar med andra och oss själva om vad som vi tror att vi kan hålla kvar. En del låtsas också att de redan vet. Det går aldrig för vi vet ingenting när vi öppnar för en ny version av oss själva. När vi väl lärt oss att släppa och överlämna oss till allt som är nytt börjar resan hem. Det är nu vi gång på gång ändrar vår personlighet allteftersom vi växer allt närmare vår kärna i vår själs fält som är enormt och oändligt med nya versioner av vår själ. Det betyder att vi hämtar hem mer och mer av vem vi är i vårt ursprung. Vem vi är i vår kärna och ursprung är lika gammalt som vår själs resa. Vi kallar detta ”soul retrival” och det kan öppnas i själsretreater där vi överlämnar oss till det som skapas. På den resan är vi aldrig ensamma. Människor, själar och ljus är med oss. Så också hela universum och moder jord i alla dess former. Allt är energi!      

Nu är allt är nytt igen på den resa i mötet med det kollektiva medvetandet som öppnas på livets väg när vi lever alltmer i det mystiska landskapet. Vi blir använda och var dag är unik i förhållande till allt. Ingenting är givet längre. Då och då faller vi in i ett mönster som vi ska ta oss ur och släppa för att kunna ta emot en ny version av vår själ. I det finns tre sanningar:

  • Expansion är en förutsättning för att ljuset ska kunna ta plats i oss och på jorden. Allt expanderar ständigt om vi inte hindrar detta genom att öppna för kontraktion. Gamla trauman har fått oss att blockera ljuset men en dag lär vi oss att lösa upp dessa blockeringar. Till slut när vi släpper och överlämnar oss till ljuset sker detta utan att vi behöver göra något. Ljuset har tagit oss i besittning, det ljus som vi också kan kalla kärlekskraften. Expansion kommer med fyra olika nivåer av kärlek; den sexuella kärleken, känslan av kärlek till allt, det magiska ljuset som en kärlekskraft och den universella kärleken i vilket allt är ett. Alla dessa fyra öppnar för en stor expansion och när de är där samtidigt öppnas allt. Det är som att livet blir en enda stor spiral i vilken vi tar nya steg, ett efter ett. Vad botten och toppen är vet vi inte och kommer aldrig att få veta då det inte finns några bortre gränser i livets oändlighet.
  • Kroppen förstår men inte de gamla tankarna. Vi kan aldrig förstå det som sker med vår ”gamla intelligens”. Den förståelsen kommer med vår nya intelligens. Men kroppen vet, den är här för att hela sig självt om vi överlämnar oss till dess skapelse bara som energi. Detta är också ”tricky” då gamla känslor och blockeringar sitter i kroppen som också hindrar detta helande. Det är våra gamla tankar som skapades genom tankekonstruktioner tidigt i livet som hindrar en helande process. Det är så vi gjort allt till fast form som vi sedan sitter fast i. Men när kroppens energi öppnas genom kärlekskraften expansion kan ett helande ske och en högre intelligens skapas. De gamla tankekonstruktionerna dör och vi återföds på ett nytt sätt om och om igen. Det är därför människan fått en intelligens som innebär ett stort ansvar för moder jord. I den kan vi inte heller fastna, vi behöver hele tiden öppna för allt högre intelligenser.
  • Människan, jorden, universum ja allt levande och det vi tror är dött är i en ständig skapelseprocess. Det skapar sig självt. Det är aldrig någon annan som skapar oss, vi gör det själva. Men denna skapelse kan inte ske i kontrollerade former, då den är formlös och tidlös. När vi inser detta inser vi att vi är ansvariga för allt som har med oss att göra. Vi är inte heller ansvariga för andra, bara under en tid för våra barn. Om alla skulle se sitt ansvar och sluta att leta efter handelser, människor och en mängd annat att skylla på skulle mänskligheten kunna öppna för den oändliga kärlekskraften. Vi är inte där ännu! Allt vi möter handlar om oss i livets ständiga initieringsprocess.

Vi vet vad expansion är när vi också vet vad kontraktion är

Människor med mycket trauma lever en stor del av sitt liv i kontraktion. Det är ”tajt” mellan allting i kroppen. Många gånger är vi fångade i biologins erkända sinnen, framför allt rädsla. Att frigöra oss från denna situation startar när vi får en förnimmelse av expansion. I det är vår kropp vår bundsförvant. När kroppen tar över kan vi inte hindra dess expansion och därmed ett helande.

Mina kroppsliga minnen av kroppens expansion bortom min förståelse och mina tankekonstruktioner hade jag när jag var sju år när jag mötte min ljusgestalt för första gången. Idag vet jag att det är mitt andliga jag och mitt ursprung. Det vi också kallar vår kärna. Den expansion jag då kände var för mycket för att barn och jag kan ännu känna den i min kropp, precis som den var. Idag är jag där igen på samma plats. Det betyder att den versionen av min själ är jag allt närmare. Det betyder också att min själ är allt närmare min kärna. Vilken resa men så många personlighetstransformationer. Lyckan är enorm att möta den jag är.

Expansionen hade sin kulmen när jag gick Somatic Experiencing utbildningen, en treårig traumautbildning. Den var utan ord och mitt jobb som terapeut handlade om att öppna för att klienten skulle låta kroppen ta över och hela sig själv. I det läget hade jag inget annat att göra än att i kärlek vänta på att allt skulle bli helt. I det läget kunde inte heller klienten stoppa denna process. Kroppen hade tagit över. Det är så vackert att se hur denna människa skapade sig själv bortom det vi kan förstå och förklara. Än mer påtagligt blev detta arbete när jag mötte Reconstructive, en kroppsbaserad metod i grupp som öppnar för möjligheten att överlämna sig till energi och sin energikropp som öppnar för nya versioner av vår själ. Också här tog kroppen över för att öppna för det som vill bli levt inte bara för klienten utan för hela gruppen. Nu i en helt ny personlighet med många nya själsbitar som jag hämtat hem de sista fyra åren är allt nytt om och om igen. Detta sätt att leva livet innebär att allt som skedde igår är historia och om imorgon vet jag inget. Idag är idag och varje minut är varje minut. Att leva i förundran för denna dag är något helt annat än att leva i historien eller i framtiden. I de förändringar vi gör just denna dag öppnar vi både för en ny historia och en ny framtid. Hur och på vilket sätt vet vi inget om. Det vackraste av allt är att vi då också öppnar för en ny historia och framtid för våra barn och för vår ursprungsfamilj. Än vackrare är att vi då också öppnar för vårt bidrag till en ny historia och en ny framtid för mänskligheten. Vi behöver också beakta att vi har många olika historier eller ska jag säga sätt att beskriva vår historia utifrån hur vi tolkar den. Allt eftersom vi ändrar perspektiv på livet i vår andliga resa ändras också synen på vår historia. Varje ny personlighet gör alltså detta så varför överhudtaget tala om historien som att vi vet hur den är och vad den betyder. Det är mera intressant att fundera på hur vi lyckas ändra vår personlighet och öppna för ett nytt liv med ett nytt livskontrakt i detta liv. Varje sådant tillfälle ändrar hela historien. Sedan en tid verkar jag utifrån två nya koncept ”Spaceinbetween” och ”Totality”. De har växt fram under dessa fyra år och har båda öppnats från kärlekskraften och det magiska ljuset. De är under en ständig skapelseprocess.

Space in between är ett koncept som öppnar liv. Det handlra om att låta sig bli ledd från mellanrummet. att se trauma som en gåva, att öppna för gruppens själ och energiarbete i en ny form. När vi arbetar med mellanrummet i Space in between är det mellanrummet mellan liv och död. Storleken och avståndet beror på vad vi har med oss för trauma tidigt i livet. När mellanrummet helar oss, för att vi ska komma till en annan verklighet, sker mirakel. Det är vi som gör det arbetet ingen annan, men vi får stöd av energi och andra människors kroppar. Det är magiskt att se hur människor kan ta sig igenom och på detta sätt öppna sina gåvor och totalt ändra sin världsbild, allt bortom kontroll, förklaringar och helande. Det är ett fysiskt arbete, vilket innebär att vi ommöblerar allt i kroppen. Det är ett arbete där vi transformerar våra känslor så att de blir rena och öppna. Det är ett arbetet där vi ändrar alla våra tankemönster! Vi ändrar vårt psykologiska fält och öppnar för vårt seende och vårt intuitiva hjärta. Det kan ta oss till det mystiska för att här och nu öppna för den energi som kommer med oss in i detta liv med vår själ (läs mer på spaceinbetween.se).

Totality är ett koncept där vi lever i totalitet med allt. Vi är i ett flöde med vårt ursprung och allt ursprungligt på denna jord. Efter genombrottet till totalitet stannar vår resa som visdom till det kollektiva medvetandet. Vårt bidrag att ta oss ur det gamla paradigmet är där tillsammans med alla andras bidrag på samma resa i samma ögonblick. Det innebär att överlämna sig till allt som sker oavsett om vi anser att det är bra eller dåligt, oavsett om det är glädjefullt eller smärtsamt. Vem och vad överlämnar vi oss till? Till vår själs resa hem med stöd av vår inre läromästare och andra själar (hos människor och i andra dimensioner). Vi bidrar till livet och öppnar för att allt ska bli helt. När mörker och ljus möts öppnas det vackraste av vackrast. Det är vägen till det kollektiva medvetandets landskap som är tillgängligt för oss alla. Att ha modet att överlämna sig till det som vill visa sig öppnar våra multisensoriska sinnen bortom det vi kan förklara och beskriva. Där och då öppnas vägen till vårt ursprung, som är lika gammal som vår själs resa. Gränser suddas ut mellan liv och död, allt är i enhet och helhet. Perspektiven blir större och vi vet att hela kollektiv behöver förändras nu. Genom fältet Totality öppnas en energi som öppnar för det magiska ljusets kraft. Allt blir lätt också när vi tar oss igenom kollektiva trauman. Det fältet öppnas i varje stund som vi gör oss tillgängliga för krafter som söker ett helande. Det öppnar också ett helande av oss själva. Vi får det ”på köpet”. (läs mer på www.totality.se)

Människan är här för att ta emot ljuset.

Det är ljuset människan är så rädd för då det ljuset är en kraft som förändrar allt som varit, är och kommer att bli. Den kärlekskraften som kommer från andevärlden är så riktad som en pil, så koncentrerad att den ta sig igenom ett nålsöga och därifrån öppna människors hjärtan.  Ibland är hjärtat som en stor sten och för att krossa den behövs enorm kraft. Ingen en människa kan göra men väl det magiska ljuset. Inget en människa kan åstadkomma, hon kan bara lösa upp sina blockeringar för att bli en kanal för ljuset. Än starkare blir ljuset när vi tillsammans blir en kanal för detta magiska ljus. I det är andevärldens själar med och stöttar det som ska ske. Inget vi på något sätt kan kontrollera, vi kan bara överlämna oss till att bli använda i det som ska ske i livets skapelseprocess.

När allt förenas kan vi ta emot det magiska ljuset eller om du så vill skapelsen med de mirakel som väntar. Jag kallar också detta ljus som jag tidigare nämnt för kärlekskraften. Det är ingen känsla, det är en energi som vi kan ha kontakt med när vi öppnar vårt hjärta i hela vår kropp. Nu är allt nytt i en ny tid, inget är som förut. Fler och fler människor slutar att dra sig tillbaka till hur det alltid har varit. Det som är en falsk trygghet som tar oss från oss själva i stället för till oss själva. När vi lär oss att leva i ständig förändring utmanas vi ständigt i att stanna och inte se oss som vi var igår eller som vi önskar oss vara imorgon. I nuet sker förändring, inte imorgon. När allt får en mening finns inget att oroa sig för bara nya lärdomar. Då vet vi att ingen eller inget kommer i vår väg på annat sätt än för att ge oss dessa lärdomar. Om vi är förundrade, ödmjuka och öppnar för att ta emot vad det än är öppnas vårt hjärta för allt som vi behöver släppa för att kunna möta livets mening: vår, andras och hela mänsklighetens. I det kan skapelsen öppna för helt nya öden i detta liv. Karma frigörs gång på gång och vi lever många liv i ett liv.

”Det ögonblick som du hittar dig själv igen i en ny version efter att kollapsat ditt system är guld värd. Då öppnas mirakel. Inget vi kan forcera och vi behöver stöd för att inte falla igenom. Inte av vem som helst, utan från den som själv kollapsat in i ett nytt system och en ny version av sig själva gång på gång. Du som lever en ny version av dig själv vet att allt, ja precis allt är nytt. Allt annat är bara egots förmåga att försöka ta genvägar i det som de ser andra göra.  Det är i mötet med nya versioner av oss själva som vi lär oss att leva nära gränsen mellan liv och död. Livet och döden är båda lika bara i olika dimensioner och tidszoner, inget annat skiljer dem åt. Allt annat är bara illusioner. Där på gränsen möter vi nuet kraft. Det är bara nuet som kan öppna en ny version av oss själva. Den kommer ur det gudomligas och skapelsens kraft. Vägen är nu öppen oavsett om du är i skogen eller på havet. Solen lyser igenom, allt för att visa dig din väg från den versionen. Det kommer att kräva en massa val, särskilt kring allt som fanns knutet till din gamla version såsom människor, saker, situationer och händelser. Allt är nytt, allt annat är bara att skumma på ytan.”

Vi har så mycket att släppa 

När vi släpper, släpper vi för alla i en grupp men också för hela mänskligheten. Varje förändring, så också den minsta lilla i riktning mot mer expansion öppnar sig som ringar på vattnet. I det ser vi alltmer av vårt ursprung i många olika dimensioner. Vi hämtar ned det till jorden, den jord som vi är här för att ta vårt ansvar för. Ingen annan kan vi skylla på än oss själva att jorden exploaterats till bristningsgränsen de senaste 100 – 150 åren. När vi börjat vår andliga resa förstår vi att vi är så mycket mer än bara vår biologi och att vi är en liten prick i livets hologram tillsammans med alla andra prickar som ständigt skapar sig själv i en stor expansion. Så är också jorden i universums i en av oändligt många galaxer som ständigt skapar sig själv i en stor expansion. Allt sker parallellt nu och vi lär av den nya vetenskapen och av vår andliga resa. Inget gammalt gäller längre och på den vägen har vi mycket att lära. Precis som när vi upptäckte att jorden var rund finns idag ett enormt motstånd att se att vi bara är en liten del av allt och att allt hänger ihop. Vi är alla en enhet och i enhet med allt. I det kan vi inte exkludera något bara skapa förutsättningar för mer ljus och kraft. Det kan vara att separera från något eller någon för att kärlekskraftens ska kunna vara fri, men aldrig vi kan exkludera någon eller något. Energin binder oss alltid samman oavsett vad vi varit med om och kommer att möta.

När människan börjar att alltmer leva sitt ursprung i allt fler dimensioner kan hon öppna för att hämta hem fler och fler själsbitar, nya versioner av sin själ från sitt själs fält. Egot finns med oss hela tiden. Vi kan inte leva utan ego, det är vår personlighet just nu. Men egot kan förändras genom att vi växer med allt högre intelligenser. När vi tar detta ego i hand kommer det visa vägen till varje ögonblick där en ny version av vår själ vill ta plats. Hur visar då egot vägen? Genom allt som händer i livet i mötet med nya initieringar som öppnar för smärta, motstånd och kamp till det släpper så att den själsbiten kan få ta plats. I samma ögonblick har vi påbörjat resan med en ny personlighet, ett förändrat ego. Den resan kan vi inte göra ensam, vi gör den tillsammans. Att vara med varandra är att vara med heliga guds moder, moder jord. När vi är där och får uppleva dess magiska kraft förmår vi inget annat än att fortsätta på den vägen och då kan vi öppna för allt.

Befrielsens gåva

För min del är det jag håller på med en befriande galenskap. Den befriar mig från allt jag sitter fast i den ordning allt ska ske för mig och för det kollektiva. Ibland är det för oss båda och ibland bara för det kollektiva. Det öppnar en lekfullt förhållande till livet. Livet är ingen lek men det kan vara glädjefullt och lekfullt. Det är ett annat sätt att beskriva min experimenterande ådra. I det finns en djup kontakt tillsammans med andra och allt som är. Kärleken flödar. Så blir allt färdigt och allt släpper. Det enda ord jag har då är ”Wow” och det kommer ur min mun allt oftare. Hur gick detta till? Jag försöker inte ens förstå dessa livets mirakel. Då ser jag hur livets allvar öppnat en ny väg men utan att jag varit allvarlig. Det är i förundran, njutning, glädje och lekfullhet som jag möter detta allvar.

Så öppnas alltmer space både inne och ute. I detta space öppnas ett fält, mitt själs fält som finns både inuti och utanför min kropp. Detta energifält är det jag tonar in mig på när jag möter människor som jag är på en resa med, mitt eget och de andras. Ibland öppnas bara ett kollektivt energifält och då vet jag att jag är i andra dimensioner och tidszoner. Idag har jag lärt mig att se skillnaden.

Idag släpper jag bara in människor som jag är här på en resa hem med. Några av dem är mina vänner och vi är också på en resa hem, andra träffar jag bara under en kort tid. Tillsammans öppnar vi för mer liv. Vi har bara tre dörrar som vi öppnar om och om igen i detta liv; dödens dörr, inkarnationens dörr och födelsens dörr. Varje gång vi gör denna resa sker det med samma föräldrar som ändrar skepnad om och om igen. Om den fysiska dödens cirkel vet vi ingenting. I det är allt tro i alla de trossystem som vi skapar. Å andra sidan vet vi också väldigt lite om livet här och nu.

Döden tar oss till livet

I ögonblick då vi är nära döden är vi som närmast livet. I det kommer vi att lära oss vad livet är och släppa taget om allt som inte är väsentligt längre. Döden hjälper oss med detta. Du som själv har varit nära dödens vet att i dessa ögonblick stannar tiden och ett lugn och en frid kan ta plats om du är redo att överlämna dig. Den som sörjer och kanske förlorat någon nära vet att också då stannar tiden och visar oss vad som är väsentligt i livet. Det är livet! Allt annat är bara vad vi skapar för att undvika livet.

Varje dag behöver vi fråga oss: Vad är det vi håller så hårt i vårt liv som vi inte kan släppa taget om? Vad har det med livet och döden att göra? Är det vårt eller är det något vi håller för någon annan. Vad känner vi, vilka kroppsensationer har vi, vilka beteenden har vi, vilka inre bilder har vi när vi är med detta som vi håller så hårt?  Överlämnar vi oss kan vi släppa taget om detta som vi håller så hårt. Vad vill visa sig? Är vi rädda eller känner vi en längtan till detta som stiger fram. Ja, det är frågan som vi får ta med oss. Ofta är svaret både ja och nej då vår ursprungsrädsla sällan handlar om den rädsla som vi håller. Detta är bara en rädsla som vi skapar för att undvika vad egentligen är rädda för.

För min del är min ursprungsrädsla rädslan för min kraft och mitt ljus. De var tidigt i mitt liv inte accepterade och fick mig att bli rädd för dem. Den dag min älskade mor också kunde sätta ord på att hon var så rädd för mig och min kraft släppte all min rädsla. Jag trodde att jag var fel i ljuset, kärleken och min kraft. Nu vet jag bättre och det finns väldigt lite att vara rädd för. Idag har jag också fått förmågan att möta ondska genom att tillföra den annan energi. För mig är ondska bara förvräng kärlek som måste stoppas eller omvandlas. Denna min förmåga är en del av min kraft som jag lärde mig tidigt i livet men som jag inte vågade tro på. I den ondska jag då fanns kunde jag se och tillföra ny energi men jag kunde inte tala med någon om det. I det jag säger nu så menar jag att alla människor föds goda men ibland blir de besatta av en ond kraft som de inte kan stoppa. Vi har i det tre val i mötet med dem: lämna, sätta gränser eller tillföra ny energi som kan få allt att skifta. När vi öppnar för mer av kärlekskraften och låter den ta oss i besittning vet vi att det tar över när vi möter det som är större än oss så också ondskan. Djupt tacksam för denna lärdom.

 

Göteborg den 30 augusti 2022

Ingrid Marie Fridolf

Lämna ett svar

arton + 7 =