You are currently viewing Öppna för det jorden behöver

Öppna för det jorden behöver

Empatiska själar är här för att öppna för att ta emot ljuset till moder jord. Vad är då en empatiska själ? Det är människor som har multisensoriska sinnen. De har förmågan att öppna för det magiska ljuset, det ljus som innehåller både mörker och ljus. Jag kallar det också för kärlekskraften. Gemensamt för empatiska själar är också att de som barn fick stänga av detta ljus och en del fick också stänga av sitt mörker. Det betyder att nästan alla växt upp i en dysfunktionella familj. De har alla djupgående trauman. Det innebär också att resan tillbaka är än mer påtagligt från den dag de börjar sitt sökande. Frågan ”vem är jag” är hela tiden närvarande omedvetet och senare medvetet i deras liv när de börjar resan hem till sitt ursprung. Den resan är andlig och öppnar alltmer av deras multisensoriska sinnen samtidigt som de lär sig vad det innebär att vara människa. I min förra blogg beskriv jag mera ingående om de empatiska själar som  jag kallar ”Body surfer”. De har har förmågan att ta allt genom kroppen. För Body surfer är denna resa mycket kroppslig och successivt löses blockeringar upp i kroppen för att energi ska kunna flöda fritt. Det är så vi gör oss fria vår karma för att omvandla vårt heliga sår till en gåva. En dag är de en kanal för det ljus som kommer ned till moder jord. Det kräver ett annat språk och ett annat sätt att se livet som också kan vara skrämmande för många. Vägen blir allt smalare och svårigheten att bli förstådd i det som kanaliseras blir alltmer påtaglig. Det gäller särskilt när dessa människor talar från sitt ursprung. Att vara tillgänglig för moder jord innebär inte bara att kanalisera ljus utan också att öppna för andra intelligenser som visar vägen till den nya tiden som mänskligheten är på väg in i. Långt ifrån alla vill möta och höra om denna nya tid där människan behöver använda sin intelligens på ett helt annat sätt än från egots och psykets svär. Vi kan aldrig möta högre intelligens med vår nuvarande intelligens. Då stoppar vi utvecklingen. Det vet empatiska själar som lär sig att överlämna sig till det som vill visa sig bortom vad de kan förstå och förklara. Det lärde de sig som barn och idag är det deras gåva.

Vi behöver gå mycket sakta varje dag, varje timme och minut för att vara klara över vad vi ser, hör, talar om och vad vi känner. Var vaksam och låt stillheten ge dig svar när du börjar den stora fotvandringen. De kommande två åren kommer att vara omvälvande och kräva mycket medvetna val av oss människor som väljer vägen till mer medvetenhet. Den vägen öppnar för det kollektiva medvetandets expansion. Men vi måste börja med oss själva. Vägen dit är att komma i kontakt med sina två hälfter. 

Min andra hälft

Jag har lämnat allt vad gammalt är och kärleken är allt jag bär. Det finns inget mer att göra nu, bara vara nära det som är du. Du som för mig på min väg i varje steg jag tar, tills det inte kommer att finnas några fler steg för mig kvar. Vägen har blivit allt smalare och tagit mig allt närmare det som är jag. I det har jag inga val länge och det är svårt att ta ut svängarna för vägen går som på räls. Den vägen tar mig till vägens ende för att en gång för alla bli ett med dig. Du som fört mig bit för bit allt närmare det som är jag. Den existentiella frågan finns inte längre, då jag nu vet varför jag är här. Du min andra hälft är förenad i mig från denna existens. Var vi nu ska gå vet ingen av oss längre, inte heller du. Så konstigt jag som hela tiden trodde att du visste. Nu ser jag dig och du ler mot mig och säger: jag som trodde att det var du som vägledde mig. Vilket skratt som nu väcks i oss båda.    

HMM, ÄR DET MÄNNISKANS ILLUSION: ATT NÅGON ANNAN VÄGLEDER HENNE. DET ÄR INTE MIN VISION. VI VÄGLEDER VARANDRA MIN ANDRA HÄLFT OCH JAG.

Jag kallar min andra hälft min läromästare. Vem är då jag? Jag är mitt ursprung, den som jag är och har alltid varit. Vem är då den som ser allt detta? Det är jag Ingrid Marie som valt att leva detta liv i kärlek och respekt till allt och alla. För att komma dit har jag behövt ta mig igenom mörka vatten och därifrån öppna för ljuset och kärlekskraften. Den vägen har till slut öppnat mig för att vara ett med allt. Nu vet jag vem jag är.

När du leder dig själv på detta sätt kan du bidra till moder jord och möta alla dem från universum som vill stödja dig på den resan. Då behöver vi dela upp varje cirkel vi gör i två delar. Först behöver vi ta oss ur källaren och hämta upp vårt huvud igen som vi gömt där. Detta vårt huvud har legat och sovit där i den stora gudens raka linje. När vi öppnar för att ta den första halva cirkeln hämtar vi hem vår ena hälft. Sedan får vi vila och vara nära vår egen läromästare för en tid tills det är dags att öppna för den andra hälften av cirkeln, allt för att hela cirkeln ska kunna komma till förening. Då har vi med oss vår läromästare och möter i slutet av den andra halva cirkeln vårt ursprung. De matchar som magneter. Klick och så lyser allt klart. Nu är vi hela och den sovande guden har också förenats med moder jord som håller allt.

Allt börjar med vårt huvud i källaren. Detta huvud har inget att göra med alla våra överlevnadsstrategier och det som vi skapat oss att vara. Nej detta huvud har möjlighet att ta oss till allt högre intelligenser. Vi lär oss genom vår kropp att se det som alla inte kan se och öppnar för att kunna sätta ord på detta. På den resan förenas allt i oss och vi blir alltmer hela. En hel människa är en helig människa och tillgängligt för moder jord och det ljus som nu ska komma ned till henne. Inte genom att gå till det ljuset utan genom att stanna på jorden med det ljus som finns här.

Denna process har inget att göra med egot och den identifikation som vi skapat med vårt psyke och intellekt. Orsaken till människans omedvetenhet är hennes identifikation med sitt intellekt och ego. Det väcker känslor av neurotisk natur som tar oss från nuet. När hon kliver ur dessa känslor och öppnar för de ”rena” känslorna blir hon närvarande i nuet. Paradoxen i allt detta är att intellektet i sig inte är stört på något sätt. Det är människans unika fantastiska redskap. Störningen uppstår när vi söker oss själv i detta intellekt och tror att det är den människa vi är. Då öppnas alla våra överlevnadsstrategier och intellektet förvandlas till vårt ego. Avidentifikation med egot öppnar vägen tillbaka till vårt ursprung, men först när vi börjar lyssna på vår inre läromästare. Det öppnar för allt högre intelligenser att ta plats bortom tid och rum. Nuet finns alltid bortom tid och rum. Det är nuet som kan leda oss bortom intellektets begränsningar. Vi har så många fler sinnen än de vi kan beskriva i människans fysiska kropp. När vi öppnar för varandet och den tidlösas världen öppnas dessa sinnen. Den resan kan inte intellektet förstå.

Tiden, som människan skapat, är det som hindrar ljuset från att nå oss. Tiden är bara en illusion tillsammans med så många andra illusioner som människan skapat. När vi börjar att se att allt bara är energi kan illusionerna rasa en efter en. När nuets kraft tar oss i anspråk kan vi använda vårt huvud på ett annat sätt. Detta huvud har hindrat oss att leva och nu öppnar det för allt levande, det osynliga och den som vi är i vårt ursprung.

Människans uppgift nu är att ta sig till allt högre intelligenser i allt som sker i hennes kropp och själ. Människans sinnen är oändliga att upptäcka på den andliga resan. Utan våra multisensoriska sinnen kan vi inte kanalisera och ta emot det ljus som ska till moder jord. Denna del av vårt sinne öppnas ur nuet och när vi kommer till sinnesro med allt som är. Det stillar vårt psyke och egots intelligens som hela tiden hindrar oss att gå den vägen för att hon vill få upprättelse, bli helad av andra, slippa smärta och slippa växa till den varelse hon egentligen är. Den varelsen är vårt ursprung andliga jag som är med oss från begynnelsen.

Kraften kommer nu     

Jag vaknar på natten och vet att jag har enorm kraft större än vad jag någonsin trott. Den kraften är det jag ska använda nu med hela mig i dig. Det finns ingen annan väg. Så kommer rösten den som jag hört så många gånger och nu förstår jag att det är en kraft och inte som jag trott min läromästare. Kanske är de samma dock, men det får jag aldrig veta.

Det människan håller på med nu är bara en lekstuga. Ni vet inte längre vad nu håller på med varken i terapi, andlighet eller i arbete med energi. Inte heller de som sitter på makten som bara försöker få er att överleva. Vad är det ni leker med älskade människa och varför leker ni? Livet är så nära att dö nu och inget gör ni åt det. Nu ska ni få höra vad som är viktigt i livet bortom all den narcissism som ni tror att ni kan ta er igenom livet med.

  • Det första att möta är din egen mor och far för att sluta hålla på och göra dem till mor och far. De är människor precis som alla andra och behöver bli betraktade och ärade som människor inget annat. 
  • Tro inte att du kan bli ”vi” med alla människor du älskade människa. De enda du kan bli ”vi” med är de som tillhör samma själsgrupp som du och inte ens med alla dem. Du tillhör mänskligheten vackra människa och i det är ni inget annat än människor födda med ett intellekt som väntar på allt högre intelligens. Du kan kalla det själens intelligens om du vill. Dit når vi om sinnet kommer till ro. På den resan blir du till enhet med andra då och då som du möter från din själsgrupp. Att bli i enhet innebär att du löses upp. Där och då kommer du att se vad du kommer ifrån och varför du möter just dessa människor. Allt starkare är det när det sker i en hel grupp.  När ni löses upp är ni så nära det gudomliga och moder jord som ni kan komma ni människor.
  • Var med dig själv var dag nu älskade människa. Använd händer och fötter och inse att i varje steg du tar så har du ett jobb att göra. Inget annat är möjligt. Du kan inte luta dig tillbaka varken i ett lönearbete, på semester eller i en pension. Inte heller till något annat som du flyr till. Allt du gör nu även när du sover älskade människa är för alla. Allt annat är en flykt. Verkligheten är här nu. Den kommer att innebära att du lösas upp. Vad det innebär får du veta alldeles snart.  

Vem är då jag som talar? Du har mött mig nästan i hela ditt liv. Jag har bara väntat tills du skulle bli hel så du kan skilja ut mig från din egen läromästare och ursprung. Jag heter Anna och jag talar genom dig nu tillsammans med din trumma. Jag tillhör att folk i norr som gick upp i en annan dimension nära istidens rand. Därifrån bevakar jag över ljuset. Jag kommer att möta dig var dag nu. Ta din trumma med dig vart du går, det är då lättare att möta mig.

Ljuset kommer åter

Min väg har nu öppnats på ett helt nytt sätt. Inget är samma och allt är nu att lära nytt. Livet tar mig ännu en gång på en helt ny stig där inget är känt. Jag går från det okända till det okända. Jag lämnar det okända och öppnar för ett helt nytt fält av det okända. Ingenting är känt längre som det en gång var. Var gång en ny övergång öppnas fylls min kropp av än mer okänt. Det är min väg och jag får lära om nu. Lärdomen kom fort denna gång. Dagar av ett totalt lugn har fått allt att lösas upp tillsammans med en annan människa för att vi skulle kunna ta emot ljuset, det ljus som kommer genom oss till moder jord. Det känns inte märkvärdigt alls. Det är bara ljuset som sipprar till moder jord som kommer genom oss. Så kommer demonerna upp igen och vi vet att de inte är onda. Onda krafter är något annat. Demonerna är här för att vi ska förlora oss en stund för att kunna möta den vi är som hela varelser. Då kommer det, mörkret som ska igenom kroppen och frigöras så att allt blir helt igen. Inte mitt mörker utan det jag är med nu. Detta mörker skulle aldrig komma genom mig om jag inte var hel. Det vet jag och i det har jag tillförsikt. Detta mörker tillhör den plats jag är på och de människor som är där. En av dem som jag nu löses upp med har helat denna plats i alla år.

Hon och jag vet båda att vi människor kan lära oss att vara både neurotisk och hel i samma ögonblick. När vi lärt oss att det är vägen till ett helande behöver inget lägre separeras. De tre nivåerna: vår fysiska kropp, den energetiska med själens fält och den mystiska med vårt högre syfte är då förenade. När det sker kan andra från andra tider tala genom oss.

Nu talar jag till dig igen du vackra människa, lyssna nu riktigt noga.

Det är inget märkvärdigt alls när jag talar genom dig och när ljuset kommer genom dig till moder jord. Men du ska göra det starkare och mer levande när du berättar om det. Du ska också göra detta arbete tillsammans med andra människor. Det finns ingen annan väg. De människorna ska du välja med omsorg. De kommer i din väg för att ni ska lösas upp tillsammans. Det kan också ske med djur min vän men de har inte ett intellekt som människan. De är behjälpliga människan och visar henne vägen till energi, men tro inte att du kan ersätta intellektet med energi. Nej det är inte människans lott. Hon är här för att förändra jorden i mellanrummet mellan himmel och jord. Det innebär att var och en har stor betydelse i vad de bidrar med och ingen är den andra lik.

Just nu löses du upp med din hund som valt att stanna med dig ett tag till för att ni ska bli ett gång på gång. Hon sover mycket och det är också då hon jobbar med det som ska helas för hela mänskligheten. Djuren vet vem de kan vara med nu och de väljer också människor med omsorg och stannar så med dem. När vi lär oss deras språk förstår vi hur svårt vi människor har det just nu då vi inte väljer att lära oss det vi ska lära oss. Lyssna på orden nu! 

Människan är en varelse som har förmåga att öppna nya portaler i det liv som kommer att skapas på jorden nu. Moder jord är inget dött, hon lever och människan kan lära sig att tala till henne igen. Hon finns i varje litet löv, i varje litet djur och i allt. När du talar till henne vackra människa se om du kan låta bli att använda ditt språk eller någon annans. Lyssna bara för hon talar till dig på ett annat språk som du behöver lära dig att förstå. Sedan ska du översätta detta till ditt unika språk. Hon har inte känslor och förnimmelser som du. Människan kan tänka, det gör inte moder jord. Hon öppnar för övergångar. Du har redan fått känna på tunneln och när jordens plattor förskjuts. Hon har tagit dig till sin kärna och du har fått lära dig att gå på horisonten. Du har fått lära dig att lösas upp och bli till enhet, att ta en halv cirkel till nästa halva för att kunna förena och samtidigt skapa riktning. Du har också fått lära dig att kanalisera ljus och att öppna portaler. Att kanalisera ljus känns inte alls, eller hur? Det bara är! Att inte ha känslor, tankar eller förnimmelser, bara en tillförsikt att något sker är att kanalisera ljus. Då kan du se på allt på ett helt annat sätt. När du däremot transformerar mörker känns det i hela kroppen. Då blir din kropp som en tunnel och till slut frigörs allt. Om du fortsätter denna väg kommer du att se att emellan varje transformation av mörker kommer många övergångar av ljus. Det är inget märkvärdigt, bara ljus.

Människor med mycket trauma tror att allt måste kännas och därför skapar de mer trauma när de i stället skulle kunna stanna med fakta och inte gå till känslorna. Så länge de känner attraherar de mer mörker. Det jag säger här innebär inte att människan inte ska känna. Det kommer hon ändå att få när hon utan att veta detta tar sig igenom sina trauman i stället för att skapa nya. Det ordnar livet för er alla vackra människor i denna tid just nu. Ja, om ni lär er att stanna med fakta i allt som sker just nu. Människan tror att hon bara är verklig när hon känner och tänker, inte alls. Det är fritt och lugnt när ljuset kommer ned till moder jord för att höja hennes frekvens. Det behöver komma till henne genom människor som har lärt sig att stanna med fakta för att ha sin kanal öppen.

Att vara en kanal  

Att vara en kanal för det som vill visa sig kan vi också beskriva som att vår kropp blir ett medium för ljuset till moder jord. Vi får också budskap genom våra guider. Våra guider talar genom oss och det är det vi är här för att föra ut till världen. Ibland kommer det i ett annat språk och ibland i bilder. Det är alltid för den som får det mycket tydligt, men är samtidigt svårt att kommunicera till andra om vi inte översätter det.

Detta vi håller på med är ingen lek, varje uppdrag är krävande och utmanande. Vi får möta och hela mycket mörker samtidigt som vi tar emot det ljus som ska till moder jord. I detta blir vi använda  också tillsammans med andra. Denna väg har inget att göra med det vi normalt kallar medium dvs att kunna tala med våra döda, förutspå och ha seanser. Jag använder ändå ordet medium eftersom vi på detta sätt är en kanal för ljus och mörker. Det är för moder jord, inte i första hand för olika människan. Trots detta kommer vi alltid att få del av det som sker, ett annat sätt att se personlig utveckling. Vi behöver också själva processa allt som sker för att kunna följa moder jords frekvenshöjning. För min del är jag ständigt i reflektion och process. Varje liten detalj tar mig vidare i min utveckling som människa och andlig varelse.

Är du en kanal och vill utveckla denna förmåga än mer? Om inte vill du öppna för och utveckla denna förmåga? Vi gör det för att bidra till moder jord? I det får vi också stöd och uppdrag.

Dina sår är heliga

Är det möjligt att tala om heliga sår. Jag möter min egen förlossning igen nu, för hur många gånger vet jag ej. När jag kommer ut med en del av mitt huvud och då plötsligt är det som att jag ska förstår. Det är dags att möblera om en massa i människors huvuden. Det finns just nu inget sökande mer, allt bara är i en inre frid. Det finns inte en chans att jag just nu tappar bort mig själv.

Ingen människa kommer längre undan sitt ansvar och hennes sår är hennes ansvar. Det är genom detta vi öppnar för att komma till enhet. Det innebär att det enda vi kan göra är att stanna på den väg som är vår. Vi kan inte söka något nytt längre. Det kommer till oss när vi är redo. Allt annat är förbi. Det är dags att lägga all energi på det som är vårt liv just nu och lyssna mycket noga. Det gör jag. Så kommer hon igen, hon som kallar sig  Anna.

Lyssna nu väldigt noga älskade människa: Det sprudlar av grönska nu och inget annat kan ni göra än att ta emot. Ni människor får hålla livet kärt i den kärlek som till slut kan spira. Människan vet så lite om vad kärlek är, den kärlek som är med er i varje steg ni tar i detta liv. När ni kommer till försoning och förlåtelse är det också för kollektivet. Förlåtelse är för människan som är vilse och en gång lämnade naturens varma famn. Men den människan har alltjämt sitt hjärta hos moder jord även om hon inte vet det. Hon har kontakt med jordens centrum där moder jords hjärta bär. Därifrån möter ni henne. Säg förlåt till dig själv och hela mänskligheten som är så vilsen. Ingen annan kan ge dig förlåtelse, bara du vackra människa. Be dig själv om förlåtelse och  förlåt dig själv.

När människan inser att hon är en vilsen själ, först då kan hon finns sin själ. Den själen är vägen till läromästaren och ursprunget. Egentligen finner ni inte själen, den är där hela tiden. Ni gör er bara medvetna om den. Ert nästa steg nu vackra människa är att öppna dörren till den okända än mer. Det som kommer genom er är inte till er, inte på något sätt. Men ni måste ständigt förändras för att kunna ta emot och den resan är för er.

På den mark ni nu går öppnas nya sår att förlåta er själva för. Det finns ingen annan väg. Tro inget annat. Det är ni själva som har skapat era sår. Era ursprungssår är med er i liv efter liv. De möter ni också i detta liv. De är era och därför kan bara ni hela dem. Det är därför såren är heliga. Enda vägen till detta helande är att se dem, ära dem och koppla bort dem från alla människor som ni mött i tron att de sårat er. Det är ni som har sårat er, ingen annan. Ni gör det för att hitta ert heliga jag.

Nu kan känslor få komma i ögonblick av försoning. Sorgen att du väntade så länge. Sorgen att du lät dig bli indragen i andras sår och att du drog in andra i ditt sår älskade människa. Det är nu den heliga vreden kan transformeras till kärlekskraft, den kraft som gång på gång tar er till ert heliga sår. Den kraften sätter också gränser för andra och för er själva när de och ni drar in varandra i era heliga sår. Tack vare dessa gränser kan såret få vara helt och öppna vägen till helighet. Var rädd om det, ära det för djupt inne i såret finns er liv och ert ursprung bortom allt.

Det är ur såret som kärlekskraften växer

När jag väl öppnat detta sår och hämtat hem allt av dess innehåll så ser jag att det är min gåva till livet. Mitt ursprungssår handlar om tillhörighet och att bli använd. Dessa sår hade jag med mig in i detta liv och de har gång på gång tagit mig djupare in i min helighet. Men först när jag tagit mig igen smärtan av att vara människa. Redan som sjuåring mötte jag min inre ljusgestalt som jag idag vet är mitt ursprung. Där och då blev det en traumatisk upplevelse. Det gjorde att jag totalt förlorade kontakten med min själ. Men under alla dessa år har mötet med mitt ursprung hållt mig och jag har därför gång på gång mött såret av tillhörighet och av att vara använd. I en nära döden upplevelse när jag var trettiofem år var ljusgestalten där igen. Denna gång trodde jag det var Gud. Det fick mig att börja mitt sökande igen efter vem jag är. Gång på gång dök mitt heliga sår upp och så en dag visste jag bara att ljusgestalten som kom till mig allt oftare var jag, jag i mitt ursprung. Jag vet allt om tillhörighet och allt om att bli använd och det är också detta som är mina gåvor idag. Jag överlämnar mig för att bli använd gång på gång och jag skapar tillhörigheter i varje millimeter som jag vandrar. Idag svämmar kärleken över åt alla håll och kanter. Vem och vad jag tänker på så är det i kärlek. Är detta möjligt frågar jag mig var dag. Svaret är ett klockrent ja. Tänk att det är möjligt, jag som gjort kärleken så förbjuden som barn. I det saboterade jag för mig själv när livet var för mycket kärlek. På så sätt saboterade jag också för kärlekskraften. Den kraften är ingen känsla utan ljust en kraft som jag också kallar det magiska ljuset. Nu är jag i den och följer den, inget annat är möjligt.

Tills slut i mitt liv kom nåden, försoningen och min möjlighet att förlåta mig själv och alla andra. Det öppnade ursprunget som jag också kallar det gyllne barnet då hon är moder jords och universums barn. Jag kunde ta emot henne till fullo för fyra år sedan för att be henne stanna, min ljusgestalt. Det har öppnat för att kunna ta emot alla livets barn som kollektiv. Jag har löst upp sabotörerna i mitt liv och det har gjort kärleken fri. När jag får hjärtklappning vet jag att allt bara är nytt och det gör mig trygg. Allt är nytt varje sekund nu.

Ingenting är gratis! Det stöd jag fått av universum och moder jord kommittar och nu är jag där på en ny plats med en ny programmering. Den kommer att hålla mig de närmsta åren av stor omvandling. I det kommer jag också att verka med andra.

Nu öppnas en ny programmering i mötet med moder jord i ett nytt program. 

Varmt välkommen till ett program som väntar och håller på att sakta öppnas. För att samlas kring detta startar vi en resa tillsammans under två år. Vi möts första gången den 1 oktober. Redan nu pågår denna programmering och det du läser i dessa bloggar är vägen dit. Några är redan med på tåget och kommer därför till de själsretreater som är förberedelser. Andra laddar upp. Inget är längre som det varit och om framtiden vet vi inget. Detta program är just ett program som moder jord behöver nu. Vägen dit har öppnat flera fält och under denna tid kommer fält på fält att öppnas. Vad är då ett fält? Det är ett mellanrum där det nya gror och ingen annan än mellanrummet vet vad som kommer att visa sig. Därför är det väsentligaste i ditt deltagande i programmet att överlämna dig till det som sker utan att kunna försöka förstå vad som sker. Gruppen har stor betydelse liksom varje människas lärdomar i detta liv och deras högre syfte. Du som kommer vet någonstans att du tar allt igenom kroppen och har alltid gjort detta. Kroppen är ditt redskap. För mig är detta också ett nytt program som jag kanaliserar och lär mig mellan varje gång för att kunna stödja det vi gör. Jag är alltså också en deltagare. Det innebär att jag fortsätter att processa och ta mig igenom det som livet kräver. I det tvekar jag inte. Jag öppnar space för det som ska ske med var och en, med gruppen och för moder jord och det kollektiva medvetandets expansion. Jag pushar också den som behöver bryta igenom för att kunna vara tillgänglig. Det gör jag varsamt med stöd av energi och de redskap som jag under åren hämtat hem, utvecklat och fått med mig från essensen i alla olika professionella och andliga utbildningar som jag varit en del i. Idag är jag i detta möte med mitt ursprung och min ursprungsenergi. Genom att vara där väcker det också andras ursprung och ursprungsenergi. Vi träffas en helg varannan månad. Vi kommer i detta följa långa ritualer mellan varje gång. De startar 21 dagar inför en helg. Denna nya programmering innebär att vi bidrar till moder jord i varje steg vi tar. Vi kommer gemensamt, själva och med någon i gruppen kanalisera ljus och öppna för att transformera mörker. Det kommer också att vara en mycket personlig resa då vi behöver ta oss igenom allt som är blockerat i våra kroppar för att kunna bli tillgängliga. Det innebär traumahealing, transformation av överlevnadsstrategier, möten och dialog med vår inre läromästare och sist men inte minst att öppna för vårt ursprung. Vi lär oss att kommunicera på andra sätt än vi är vana vid för att kunna öppna för moder jords och livets övergångar. Allt landar i att vi både lär oss mer om att vara människa och andlig varelse. De verktyg som du kommer att utveckla är dina unika i mötet med den du är. Tillsammans bildar vi ett vackert mönster som öppnar för att dessa unika gåvor ska kunna ”kitta” i varandra för att vi tillsammans ska kunna höja oss till allt högre frekvenser i samklang med moder jord. Vill du veta mer läs på hemsidan www.totality.se. Där hittar du inbjudan till detta program och andra aktiviteter. Detta är det sjunde programmet som skapar en ny programmering som jag har fått förmånen att öppna för. Denna gång har programmet ett mycket tydligt fokus på det kollektiva medvetandet i mötet med varje människas medvetande. Det är ingen slump vem som kommer att delta i denna grupp. Vi tillhör samma själsgrupp. Känner du dig manad hör av dig så berättar jag mer på 079812963 eller marie@mariefridolf.se. Läs mer om programmet på https://totality.se/den-ursprungliga-vagen/.

Göteborg den 7 juni 2022

Ingrid Marie Fridolf

Lämna ett svar

13 + ett =