Visionen

Det är tid nu att börja den stora fotvandringen. I den lär vi oss att gå igen på ett helt annat sätt. Ingenting vi kan tänka ut, det växer i varje litet steg vi tar när vi låter oss förtrollas in i den nya tidens öppningar. Nya portaler öppnas var dag. Ur det lär vi oss att livet inte handlar om ont eller gott utan om att skapa liv. Välkommen du som vill skapa liv ur det som vi inte kan förklara eller förstå.

DEN STORA FOTVANDRINGEN HAR REDAN BÖRJAT

En vision kommer alltid i en inre syn, så också denna gång. I detta ögonblick, just nu, öppnas ett tempel där alla shamaner samlas redo att starta mänsklighetens stora vandring till en ny förtrollad värld. På den vägen kommer de att vandra mellan himmel och jord och förtrolla andra så att de förlorar den de skapat sig att vara för att kunna se vem de är för första gången. 

Tempel är lika stort som Wimbledon-arenan i London och med ett vackert halmtak som skyddar dem en stund. Runt om på denna jord finns en mängd sådana arenor och inom varje arena sker nu samma rörelse. 

En efter en bugar shamanerna för varandra inne på denna arena. En vacker rörelse som går som vågor genom hela församligen. Allt är alldelses tyst. Inga ord finns, allt är ordlöst. Plötsligt händer något, en långsam större vibration nästan som en vind börjar att föras runt på arenan. En efter en, allt eftersom de träffas av vibrationen går shamanerna i trans och gungar med i denna vackra rörelse. Så helt plötsligt reser sig en och börjar att gå och alla andra följer efter. 

I en annan dimension bestämdes för länge sedan att det var tid att börja gå igen. Den resan tar aldrig slut. Det är en fotvandring, ingen folkvandring som vi gjort så många gånger förut på denna jord. Detta är den största fotvandring människan någonsin gått och kommer att gå. 

En efter en kommer människorna följa den som gick före. De kommer inte veta vem det är och de kommer inte veta att de följer, det är bortom mänsklighetens förmåga. Det svåraste av allt är att inse att det kommer kräva att alla vibrationer som människan själv skapar genom att samlas under samma normer, former, idéer, metoder, filosofier, världsbilder bara kan stoppa denna fotvandring. Människan måste släppa allt för att kunna ta emot den stora vibrationen som kommer som en vind. Därför kommer det att ta tid och framför allt måste människan låta sig förtrollas. Då kan hon bara leva i ögonblick och därifrån göra omtag i alla relationer och möten varje dag. Vi kan bara leva en dag i taget. 

Livet visar oss en annan väg nu. När vi väl väljer att inkarnera för att inkarnera i detta liv vet vi att allt vi varit med om har en mening. Det definierar oss inte men det är en del av oss. När vårt jordliga och andliga jag kan förenas öppnas vårt ursprung. Från den dagen kan vi inte länge skilja på liv och död. De finns bara i olika rum och är i grunden samma. Svårt att ta in för den som väljer att exkludera det gudomliga och moder jord i mötet med sig själva.

Alla våra vägar går till vår kärna, vårt genuina jag och ursprung. För många av oss kan det dröja länge innan vi börjar att vandra den vägen. Motståndet kan vara kompakt att stanna i den vi har skapat oss själva till att vara i vår tidiga barndom. För oss är det en trygg plats även om den platsen inte alltid är bra för oss. Vad är då vår kärna? Vi kan beskriva den som vårt genuina jag som är totalt oförstört vad som än har hänt oss i livet. För att nå den platsen är barnet livsavgörande. Vårt inre barn är vägen till vår kärna. Hon tar oss till vårt jordliga jag. Genom det genuina barnet växer vi ned på jorden och kan möta moder jords kärna bortom vad vi lärt oss. Denna ”avlärning” är det viktigaste en människa kan göra i detta liv. Vi kommer hem till oss själva. Men det räcker inte med detta. Parallellt pågår en annan resa bortom vad vi är medvetna om. Den resan är en förutättning för den jordliga resan. Vår kärna är inte bara vårt genuina jag hon är också den plats som är samma genom liv efter liv på vår själs resa. När vi öppnat denna dörr i medvetenhet har vi påbörjat vår andliga resa för att komma hem till vårt ursprung. Det ursprunget är och kommer alltid att vara samma oavsett hur många liv vår själ har inkarnerat till. Detsamma gäller också vårt ursprungssår. I varje liv kommer vi närmare ett helande. Vi kan också leva många liv i detta liv som vi lever nu, ett annat sätt att komma närmare vårt ursprung. Den resan innebär transformation där vi dör för att återfödas igen. Denna process öppnar alltid frågan: vem är jag? Allt detta betyder att ursprunget och ursprungssåret, finns bortom detta liv och denna kropp. Hon är alltid där och vi kan nå henne genom det magiska ljuset och i övergångar mellan olika liv. 

Denna väg öppnas när vi går in i vår kärna från vårt genuina jag. Där möter vi vår själ och samtidigt vår läromästare. Varför läromästaren? Vem är då läromästaren? Läromästaren är den som vägleder oss på vår andliga väg. Egentligen är det själen som läromästaren vägleder. Läromästaren har många namn vårt högre jag eller själv, det gudomliga, spirit, hjärtats själv osv. I ögonblick av ursprung ser vi att egentligen är vår läromästaren och vår kärna är samma: moder jord och universums gyllene barn. Lyssna hör, de talar båda till dig, så öppna ditt hjärta och ditt barnlika jag i mötet med dem. 

En dag förenas allt och vårt jordliga och andliga jag blir samma. Det är då vi kan möta vårt ursprung i föreningen med allt. Då finns bara kärlek till allt och alla. Vi är inte längre splittrade. Vi är renare, klarare, friare i kärnan av oss själva. Läromästaren och vår kärna har bara ett uppdrag: att få vår själ att komma hem till vårt ursprung, som är lika gammalt som vår själs resa. Varje upplevelse när själen kommer hem till kärnan innebär att horisonten öppnas och hela vårt ursprung är där. Det är då vårt andliga och jordliga jag är i förening, så att vi kan bidra till mänsklighetens växt. Det magiska ljuset kan nu använda oss för större syften. Vi kan få ta emot krafter som är så mycket större än vad människan kan förmå. 

Min mor och moder jord höll mig i mina fötter när jag växte upp. De fötter som jag också tyckte var det vackraste på min kropp fram till den dag jag kunde återerövra hela kroppen. Var gång jag försökte fly höll de mig båda på jorden. I Toronto 2010 mötte jag igen dessa fötter men tillsammans med många andra fötter och sedan dess har fötterna fått min uppmärksamhet. Det har nu visat sig att det handlat om den stora fotvandringen. Redan där visste jag att den skulle ske. Alltså betyder det att det som händer nu var före både att min mamma och moder jord höll mina fötter som barn och det som jag sedan fick se i Toronto. Tid är inte linjär!